As provincias de España

Queres poñer en práctica os teus coñecementos sobre as provincias españolas

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/provincias-de-espaa/108fb9ee-6654-465a-a9ed-e84be977a27a

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esprovin1e.html